szkolenie

 

materiały szkoleniowe znalezione w sieci

 

Przedstawiam linki do materiałów szkoleniowych znalezionych w sieci:

BAŃKOSZ, Ziemowit - Badanie zdolności odtwarzania siłowych parametrów ruchu zawodników

BAŃKOSZ, Ziemowit - Koordynacja ruchowa i metody jej oceny w tenisie stołowym

BAŃKOSZ, Ziemowit - Kształtowanie koordynacji ruchowej w tenisie stołowym

BAŃKOSZ, Ziemowit - Próba określenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego

BOBROWSKI, Marcin - Metodyka nauczania techniki i taktyki gry w tenisie stołowym

BOBROWSKI, Marcin - Szkoła i klub sportowy – pozytywne i negatywne aspekty

CHRABĄSZCZ, Marek - Zabawy i gry pingpongowe przydatne w nauczaniu tenisa stołowego

CHRABĄSZCZ, Marek - Nauczanie podstawowych elementów techniki gry - topspin forhend

CHRABĄSZCZ, Marek - Nauczanie podstawowych elementów techniki gry - topspin backhand

CHRABĄSZCZ, Marek - Nauczanie podstawowych elementów techniki gry - flip forhend

CHRABĄSZCZ, Marek - Nauczanie podstawowych elementów techniki gry - flip backhand

CHRABĄSZCZ, Marek - Roczny Plan Szkolenia dla zawodników Dolnobrzeskiej Szkółki Tenisa Stołowego

ERNST, Krzysztof i KOŁODZIEJCZYK, Jarosław - Fizyka ping-ponga

KONIECKO, Zdzisław - Plan organizacyjno-szkoleniowy mikrocyklu treningowego w tenisie stołowym

KUKLA, Bogdan - Program szkolenia dzieci klas I - IV w sekcji tenisa stołowego

RZEMEK, Marek - Ćwiczę, bo lubię - program wychowania fizycznego

RZEMEK, Marek - Tenis stołowy - szkolenie w etapie wstępnym

RZEMEK, Marek - Tenis stołowy - szkolenie w etapie ukierunkowanym

RZEMEK, Marek - Tenis stołowy - szkolenie w etapie specjalistycznym

SŁOWIŃSKI, Sławomir - Analiza i ocena planu szkolenia sportowego tenisistek stołowych

SZWEJKOWSKI, Władysław - Podstawy szkolenia z tenisa stołowego w szkole podstawowej

Bibliografia - tenis stołowy

(mp)

 

23 lipca 2009 - godz. 16:45

 

Członek Zarządu PZTS szkoli instruktorów

Zostań instruktorem tenisa stołowego

Niestety, tylko do jutra można zgłaszać swoje osoby na część specjalistyczną kursu instruktorskiego tenisa stołowego, który odbędzie się w Bydgoszczy.

Termin - cztery sesje weekendowe:

• 21-23.08.09 r. 30 godz.

• 28-30.08.09 r. 30 godz.

• 04-06.09.09 r. 30 godz.

• 11-13.09.09 r. 30 godz.

Miejsce: hala sportowa LUKS Chełmno  i sala wykładowa  – Chełmno ul. Harcerska 1.

Koszty organizacyjne - 600 zł od uczestnika - należy wpłacić na konto KPOZTS.

Zgłoszenia  z następującymi danymi należy składać do dnia 24 lipca  2009 r. na adres e-mailowy mjblazejewicz@poczta.onet.pl oraz na adres Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego:

• data i miejsce urodzenia,

• adres zamieszkania,

• wykształcenie,

• nr dowodu osobistego.

Ponadto należy do KPOZTS dostarczyć:

• zaświadczenie o ukończeniu kursu (części ogólnej),

• urzędowo potwierdzony odpis dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie,

• zdjęcie o formacie 3,5 cm x 4,5 cm,

• świadectwo lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu.

W przypadku  zamówień noclegów lub jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Januszem Błażejewiczem tel. 660 678 594.

źródło: Magazyn Polski PingPong

(mp)

 

23 lutego 2009 roku – godz. 16:57

 

Kurs na instruktora TENISA STOŁOWEGO w Warszawie od 14.03.2009 do 31.05.2009

(instruktor sportu, specjalność: tenis stołowy)

ORGANIZATORZY:

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej www.wskfit.pl - wpis do rejestru uczelni, pozwolenie na działalność i prowadzenie kursów instruktorskich, trenerskich i menadżerskich nr 28 z dnia 22 IX 1999 (DNS-1-0145-688/RO/99) 

Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl

1. Uprawnienia kursu instruktora tenisa stołowego

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora wg wzoru z rozporządzenia Ministerstwa Sportu. Absolwent kursu uzyskuje państwowe uprawnienia zawodowe. Legitymacja wystawiana jest w ciągu 1 TYGODNIA od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerami i pieczęciami wg standardów UE.

Atrakcyjnym dodatkiem jest limitowana koszulka instruktorska firmy PUMA (technologiczna, oddychająca) wręczana wraz z legitymacją instruktorską.

Kurs instruktora tenisa stołowego przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Legitymacje wydaje Uczelnia - partner PAS, na podstawie przyznanych przez Ministerstwo uprawnień oraz rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2001). Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie w Ministerstwie Sportu, a dzięki ratyfikacji międzynarodowej są ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest jedynym i niezbędnym dokumentem do pracy w charakterze instruktora!

(...)

przeczytaj całość

 (mp)

 

16 listopada 2007 roku – godz. 15:41

 

Kurs na instruktora sportu - część ogólna   

Niepubliczna Placówka Oświatowa P.U.R.Sz. "ProActiv" uprzejmie informuje o nowym naborze na kurs INSTRUKTORA SPORTU - CZĘŚĆ OGÓLNA, który realizowany będzie w Warszawie w terminie 24.11 - 16.12.2007 r. systemem weekendowym /spotkania w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 16.30/.

Miejsce zjazdów:

Szkoła Podstawowa ul. Oławska 3 /dzielnica Bemowo/.

Terminy zjazdów:

1/ 24-25.11,

2/ 01-02.12,

3/ 08-09.12,

4/ 15-16.12.2007 r.

Koszt kursu: 500 zł (możliwość opłaty w ratach).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z kierownikiem kursu: Klaudia Ujazdowska 0 502 43 00 33 lub mailowy kursy@kursy-proactiv.pl  

Więcej informacji o szkoleniach prowadzonych przez P.U.R.Sz. "ProActiv" - http://www.kursy-proactiv.pl 

Ze sportowym pozdrowieniem,

Klaudia Ujazdowska

dyrektor P.U.R.Sz. "Proactiv"

tel. 0-502430033

Krzysztof BLUJ

źródło: Polski Związek Tenisa Stołowego

(mp)

 

3 września 2007 roku - godz. 19:59

 

Kurs Instruktora Sportu - część ogólna   

Placówka Oświatowa P.U.R.Sz. "ProActiv" z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, iż na mocy decyzji Ministra Sportu organizuje nabór na KURS INSTRUKTRA SPORTU - CZĘŚĆ OGÓLNA.

Szkolenie prowadzone będzie w systemie weekendowym, terminy zjazdów:

1/ 15-16.09.2007

2/ 22-23.09.2007

3/ 29-30.09.2007

4/ 06-07.10.2007

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Conrada 6 - Gimnazjum nr 73 /wejście od strony pływalni/. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o kontakt telefoniczny z kierownikiem kursu p. Klaudią Ujazdowską 0 502 43 00 33 lub mailowy: kursy@kursy-proactiv.pl

Ze sportowym pozdrowieniem,

Klaudia Ujazdowska

Dyrektor P.U.R.Sz.

tel. 0-502430033

www.kursy-proactiv.pl

Ireneusz KANABRODZKI

źródło: Polski Związek Tenisa Stołowego

(mp)

 

20 stycznia 2006 - godz. 9:08

 

Informacja o szkoleniach i kursach   

Komisja Szkolenia i Oceny Kadr PZTS uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji, że Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i Akademia Wychowania Fizycznego w Wrocławiu oferują następujące formy kształcenia: kursy instruktorów sportu, stacjonarne i niestacjonarne studia trenerskie i podyplomowe studia trenerskie.

Szczegółowe informacje: p. Andrzej Kawa (AWFiS Gdańsk) – tel. 513686700 i p. Ziemowit Bańkosz (AWF Wrocław) - tel. 501040846 oraz linki do stron:

http://www.awf.gda.pl

http://www.awf.wroc.pl

Krzysztof BLUJ 

źródło: Polski Związek Tenisa Stołowego

(mp)

 

26 października 2006 - godz. 21:45

 

logoawf_wroclawGLKS Studia trenerskie na AWFie we Wrocławiu   

Polski Związek Tenisa Stołowego informuje o rozpoczynających się w tym roku Podyplomowych Studiach Trenerskich organizowanych przez AWF we Wrocławiu.

Studia obejmują 300 godzin dydaktycznych, z czego 200 dotyczy przedmiotów o charakterze ogólnym (fizjologia, psychologia, teoria sportu itp.), a 100 to realizacja przedmiotu „Teoria i praktyka tenisa stołowego”. Odbędzie się kilkanaście sesji sobotnio -niedzielnych w ciągu roku (do czerwca). Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł trenera drugiej klasy w tenisie stołowym. Pierwsze zajęcia odbędą się 25.11.2006.

Więcej na stronie http://www.awf.wroc.pl/cdk/

Krzysztof BLUJ

źródło: Polski Związek Tenisa Stołowego

(mp)

 

11 października 2006 - godz. 16:03

 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku informuje o prowadzonych na swoim terenie kursach szkoleniowych w zakresie tenisa stołowego.

Kandydatów przyjmuje Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Oferowane formy kształcenia w TENISIE STOŁOWYM:

- KURS INSTRUKTORÓW SPORTU

  koszt uczestnictwa wynosi: 1.500 zł. (opłata w 2 ratach po 750 zł.);

- KURS TRENERÓW KLASY II 300-godzinny

  koszt uczestnictwa wynosi: 3.600 zł. (opłata w 3 ratach po 1.200 zł.);

- PODYPLOMOWE STUDIA TRENERSKIE

  koszt uczestnictwa wynosi: 2.600 zł. (opłata w 2 ratach po 1.300 zł.)

Kandydaci pokrywają koszty dojazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów i numer konta bankowego można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:

szczegóły www.awf.gda.pl

Podziękowania dla Andrzeja KAWY

(mp)

 

29 kwietnia 2006 - godz. 21.03

 

Klub Sportowy Akademia Tenisa Stołowego Filipa MŁYNARSKIEGO zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs specjalistyczny instruktora tenisa stołowego.

Uczestnikami konkursu mogą być:

1. osoby które w dniu egzaminu będą miały ukończone 18 lat

2. osoby które w dniu egzaminu będą miały zdany egzamin z kursu ogólnego

3. osoby które w dniu egzaminu będą miały ukończone szkołę średnią z wynikiem pozytywnym

Koszt kursu 850 zł + opłaty egzaminacyjne w wysokości 100 zł.

Kurs rozpocznie się w ostatni weekend maja; przewidywany termin egzaminu końcowego - połowa lipca.

Miejsce kursu: Warszawa; zapisy do dnia 18 maja 2006 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: ksats@op.pl

Filip MŁYNARSKI

 

2 stycznia 2006 - godz. 19.58

 

Kurs instruktorski w Krakowie

Polski Związek Tenisa Stołowego zaprasza na kurs instruktorów sportu ze specjalnością tenis stołowy. Kurs przeprowadzony zostanie w dwóch sesjach szkoleniowych: od 29.01 do 08.02 oraz od 09.02 do 26.02. Kurs zostanie zorganizowany przez firmę "DORTEX".

Kontakt: Tel. (012) 654-82-53, e-mail: t.ambrozy@i-net.com.pl

 

14 października 2005 - godz. 13.51

 

Kurs Szkoleniowy dla UKS-ów

Polski Związek Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w kursie dla osób prowadzących zajęcia z tenisa stołowego na etapie nauczania początkowego. Kurs odbędzie w dniach 25-27.11.2005 roku w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku ul. Meissnera3.

Pismo przewodnie i ankieta w dziale "Sport Wszystkich Dzieci".

źródło: Polski Związek Tenisa Stołowego

(mp)

 

13 października 2005 - godz. 18.54

 

Studia Podyplomowe na AWF

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu informuje o możliwości realizacji Studiów Podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zajęcia w ramach Studiów rozpoczną się pod koniec października 2005 r. Po zakończeniu studiów uzyskuje się tytuł trenera II klasy w tenisie stołowym.

"Studia trwają dwa semestry, spotkania są w soboty i niedziele średnio co 2 tygodnie. W sumie jest 300 godzin dydaktycznych, w tym 200 godzin z przedmiotów ogólnych takich jak fizjologia sportu, teoria sportu, psychologia sportu, a 100 godzin to dyscypliny kierunkowe (teoria, metodyka)." - powiedział Ziemowit Bańkosz z AWF.

Zajęcia prowadzą wykładowcy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu http://www.awf.wroc.pl/cdk

Krzysztof BLUJ (PZTS)

źródło: Polski Związek Tenisa Stołowego

 (mp)

 

28 lipca 2005 - godz. 15.13

 

Kurs instruktorski

W dniach 14-21.08 w Chełmnie odbędzie się kurs szkoleniowy na instruktorów tenisa stołowego. Organizatorem kursu jest Kujawsko-Pomorski Związek Tenisa Stołowego i poprowadzą go Andrzej Kawa (trener I klasy) oraz Janusz Błażejewicz, i Beata Kocoń (trenerzy II klasy).

Część specjalistyczna podzielona będzie na wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które zostaną zakończone egzaminem pisemnym. Więcej informacji można uzyskać u kierownika kursu - Pana Dariusza KOCONIA pod nr tel. 0-600854298.

Krzysztof BLUJ (PZTS)

 

27 kwietnia 2005 - godz. 21.54

 

Pingpongowe informacje - 50/2005

* Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu prowadzi nabór na kurs instruktorów tenisa stołowego (część specjalistyczna) dla absolwentów AWF - kierunek wychowanie fizyczne, absolwentów kursu instruktorów sportu - część ogólna oraz szkoleniowców innych dyscyplin sportowych.

1. Planowany termin rozpoczęcia: kwiecień / maj 2005

2. Czas trwania: 6 sobót i 6 niedziel plus egzamin

3. Koszt kursu: 1.250,00 zł (płatne w trzech ratach)

4. Termin zgłoszeń: do 5.05.2005 r.

5. Zgłoszenia należy kierować na adres:

- Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu w Łodzi, 90-111 Łódź, ul. Moniuszki 4 A pokój 203 lub

- za pomocą poczty elektronicznej augsburg@poczta.onet.pl

- Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia www.rstiis.com

Ze sportowym pozdrowieniem

Prezes dr Wiesław Augsburg

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 608230422 Bartłomiej Zawada

 

14 grudnia 2004 - godz. 17.00

 

 

Warszawa, 14.12.2004

 

Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego     

Uczniowskie Kluby Sportowe

Kluby Sportowe

Inne Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

 

Polski Związek Tenisa Stołowego  zaprasza do udziału w kursie dla osób prowadzących zajęcia z tenisa stołowego na etapie nauczania początkowego.

Kurs odbędzie  w dniach 20-22.12.2004 roku w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku ul. Meissnera 3.

Koszty pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie, udział w zajęciach) pokrywa organizator. Pozostałe koszty w tym podróży są w gestii jednostek delegujących.

Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają na otwarciu szkolenia. Przyjazd powinien nastąpić dnia 20.12.2004 do godziny 14.00. Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia kursu. Potwierdzenia uczestnictwa w kursie należy przesłać na załączonej ankiecie zgłoszeniowej w terminie do 18.12.2004 roku do CS PZTS w Gdańsku.

Wiceprezes PZTS

Marek Wnuk

wypełnij ankietę kandydata na kurs

 

14 grudnia 2004 - godz. 17.00

 

Polski Związek Tenisa Stołowego przypomina zainteresowanym iż Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie prowadzi nabór na kurs instruktorów sportu:

- część ogólna (teoretyczne podstawy sportu):

    I sesja - 15–17 października 2004 roku

  II sesja - 22–24 października 2004 roku

III sesja - 5–7 listopada 2004 roku

W celu uzyskania pełnej informacji proszę o skontaktowanie się z COS - Zespół Szkolenia i Doskonalenia Kadr:

- tel. 022-5298778, 5298713, fax: 022-5298924 lub 5298921.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września 2004 roku.

źródło: strona internetowa Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

(MP)

 

25 sierpnia 2004 - godz. 17.00

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, 07-200 Wyszków, ul. I AWP 89A, tel. 0-698678256 organizuje część specjalistyczną kursu instruktorskiego w tenisie stołowym.

Liczba uczestników wynosić będzie maksymalnie 20 osób; po zamknięciu listy zgłoszeń podane zostaną terminy zajęć.

Jarosław Szwed

 

Marek Przybyłowicz tel. 0-607922249 agamar@agamar.pl